РАЧЕТО, КОЕТО НЯМАЛО ПРИЯТЕЛИ - Божидара Мариянова Йотова

Живяло някога в морето едно раче. То се казвало Оли. Рачето било много самотно, защото нямало приятели. Но един ден решило, че иска да има поне един единствен приятел.

Същият следобед то срещнало една риба, която търсела нещо за ядене и търчала напред-назад, завирайки глава в пясъка.

–Извинете… Извинете, госпожо.

Изведнъж рибата спряла да търчи напред-назад и впила поглед в Оли.

–Какво искате, младежо? – любезно попитала рибката.

–Ами, чудех се… дали…

–Моля Ви, говорете по-бързо, имам работа да върша. – гласът на рибата звучал леко изнервен.

–Ами, чудех се дали не искате да станете моя… моя приятелка. – отвърнало срамежливо рачето.

–Аз Ваша приятелка? – изкикотила се рибата. – Вие сте грозен, ходите бавно назад и имате големи тромави щипки! А пък аз съм красива, елегантна, грациозна и скромна.

Рибата се обърнала и отново започнала да заравя глава в пясъка, а рачето се скрило под една скала и заплакало.

Не след дълго то видяло как една огромна рибарска мрежа се спуснала и уловила безброй риби. Сред тях то забелязало рибата, с която говорило преди малко. Мрежата започнала бавно да се вдига нагоре. Оли, без да мисли, се втурнал към мрежата. В нея той изрязал толкова голяма дупка, колкото да излязат рибите. Когато рачето спасило всички морски обитатели от мрежата, те му благодарили. А рибата, която го обидила, казала:

–Съжалявам за това, което казах. Не бях права. А и щипките ти не са тромави. Те са много полезни. Съжалявам, прости ми. Ще се радвам, да ти бъда най-добрата приятелка.

–И ние искаме да ти бъдем приятели. – казали останалите морски същества, спасени от рачето.

Ето как с една добра постъпка, рачето си спечелило много приятели. А рибата разбрала, че някой може и да не изглежда красив, но добротата му да го прави желан приятел.