Как се е правело виното - Стилиан Станиславов Славчев

Преди много години всички хора, които знаели как се прави вино, умрели или били много стари, за да го произвеждат. Така вече никой не правел вино. Боговете се ядосали и Зевс пуснал своите светкавици. Атина Палада започнала война, а Афродита разделила всички хора. Трябвало да се намери някой, който да отиде на Олимп и да измисли отново начин как да се прави виното.

Първо тръгнал един главатар, който преди това искал да плени  месечината, със своята войска. Вървели дълго, но една скала паднала и затисвала всички. Спасил се само главатарят.

След тях тръгнала една коледарска дружина. Момчетата били силни и пъргави. Пеели коледарски песни, с които пожелавали здраве и благоденствие на хората. Те стигнали по-високо от предишната група, но един огнедишащ змей ги изпепелил всичките.

Накрая тръгнал самият Мойсей с евреите. Те били покровителствани от своя Бог и се изкачили още по-високо, като заобиколили  змея.

Стигнали пред двореца на Зевс. Портите били огромни и тежки. Пред тях се изправили въоръжени стражи. Те не повярвали, че Мойсей и евреите идват да помогнат на Зевс и на олимпийските богове. Помислили, че искат да завладеят Олимп, затова ги изпратили в Тартара. Мойсей помолил своя Бог да му покаже път за спасение. Бог  го чул и им показал път.

Мойсей и хората му отново се изкачили на Олимп, но този път минали от другата страна. Стигнали до висока ограда и прокопали тунел под нея. Явили се пред самия Зевс. Той ги попитал гневно:

-          Какво правите тук? Кой ви пусна?

-          Дойдохме да направим машина, която да произвежда вина – казал Мойсей.

-          Не може машина да произвежда вино – ядосал се Зевс. – Това е човешко умение, а ето че се изгуби.

-          Евреите знаят много, много са препатили, много са видели и имат много умения – отговорил Мойсей.

Зевс се замислил и разбрал, че Мойсей е прав. Разрешил на неговите хора да правят вино при едно условие – да научат всички хора по света как се прави.

Оттогава виното се пренася в дар на всички богове, а хората го поднасят на всички празници.