Момчето, което разбирало езика на птиците - Диляна Атанасова Стефанова

       Имало един богат търговец, който живеел с жена си и единствения си син. Един ден семейството обядвало на двора. Долетял отнякъде славей, кацнал в клоните на едно дърво в градината и започнал да пее. Мъжът и жената се заслушали в песента му. Сторило им се, че славеят оплаква някого. Търговецът слушал и казал:

-          Бих искал да разбера какво казва птицата.

-          Няма как човек да разбира езика на птиците – казала жена му.

-          Аз го разбирам – казал неочаквано синът им.

Двамата родители се спогледали учудено. Бащата казал:

-          Преведи ми какво казва славеят, моля те!

-          Не мога, не трябва да го казвам. Няма да ви хареса.

-          Моля те – казала майката – нека разберем какво го е натъжило.

-          Добре – съгласило се момчето. – Славеят казва, че ще дойде време, когато ще ми прислужвате като на цар.

Майката и бащата се спогледали, но нищо не казали. През нощта, когато момчето заспало, те го взели и сложили в една малка лодка. Пуснали я в морето и се прибрали. Славеят видял всичко и отишъл в лодката при момчето.

На сутринта капитанът на един кораб видял лодката и пратил хора да докарат момчето на кораба. Долетял и славеят. Капитанът харесал момчето и го оставил да живее на кораба. Решил да го осинови.

След няколко дни славеят запял отново, а момчето казало на капитана, че се задава буря. Капитанът се засмял и казал:

-          Буря по никое време? Наистина, в морето всичко може да се очаква, но сега небето е ясно. Добре, ще наредя екипажът да се подготви.

Не минало много време и бурята започнала, но моряците били подготвени и се спасили. След няколко дни славеят пак запял, но този пък предсказал, че насреща им идват разбойници. Този път му повярвали веднага. Капитанът заповядал да насочат кораба към един остров и да го скрият в залива. Морските разбойници не могли да го открият.

На сутринта корабът тръгнал и стигнал едно голямо пристанище. Чули пратеник на царя да съобщава:

-          Който успее да пропъди птиците, които не дават на царя да спи, ще получи половината царство и ще се ожени за царската дъщеря. Ако не успее, ще се прости с главата си.

Капитанът попитал един търговец:

-          Какви са тези птици?

Той му отговорил:

-          От няколко години в царството живее гарван със семейството си, който не спира да грачи. Царят не може да спи, да си почива. Премести се в друг дворец, но напразно.

-          Защо не ги убиете?

-          Има поверие, че който убие гарвана, ще го сполети голямо зло.

Момчето чуло това и казало на капитана:

-          Аз ще се опитам да спася царя от гарвана.

Капитанът му казал:

-          Нали чу – ако не успееш, ще се простиш с живота си.

-          Ще се разберем с гарвана. Нали разбирам езика на птиците.

Капитанът се съгласил и момчето отишло при гарваните, които имали гнездо на едно високо дърво. Седнало под дървото и се заслушало. Гарваните се карали кой е виновен, че са пленили едно от децата им. Момчето им кацало:

-          Вашето дете е живо и здраво. Живее в съседното царство и тъгува за вас.

Като чули това, гарваните веднага отлетели да го намерят.

Царят дал на момчето половината царство и дъщеря си за негова съпруга. Момчето заживяло в двореца и често излизало да слуша какво си говорят птиците, защото разбирало езика им.