Новите приключения на Червената масичка - Анна Каменова

       Червената  кръгла масичка отивала на гости на баба си-Голямата червена маса.Майка ѝ/Голямата ракла /ѝ дала питка и вино,които да занесе като подарък с думите:

-Питката и виното внимателно носи и от Гардеробът страшен се пази!

Червената кръгла масичка се търкулнала през гората и се намерила пред къщичка на пачи крака,в която живеели три прасенца:Дебеланко,Тромавко и Дундю.

Дебеланко казал:

-Добре дошла Червена масичке!...Иаш ли нещо за ядене,защото умираме от глад?

Червената масичка се смилила над тях,поставила на главата си питката и хляба и ги нагостила.

Прасенцата я изпратили с думите:

-Внимавай!В гората има един страшен Гардероб,в който се крие един страшен вълк...

-Не се безпокойте!Аз винаги пресичам на "зебра" и на "зелен светофар"!...

Червената масичка продължила да се търкаля и стигнала до къщата на баба си-Голямата червена маса,но какво било учудването ѝ,когато вътре видяла само един Гардероб,който заговорил с дебел глас:

–Какво ми носиш Червена масичке?

-Н-н-нищо...Прасенцата изядоха всичко.

-Прасенцата ли?Тогава аз ще изям тях.

При тези думи от Гардероба изскочил кръвожадният вълк и хукнал навън,но...прасенцата,които се трогнали от добрината на Червената масичка я проследили,за да я пазят и когато вълкът излезнал на верандата,едното го дръпнало за тирантите,другото пуснало в панталона му царевични зърна,а третото-шепа въглени от огнището.

-Ауууу!-изревал вълкът и заподскачал ужасЕн,изплашен от пукота на царевичните зърна,които гърмели в панталона му.

След това изплашено побегнал.

 Прасенцата заподскачали в кръг и запели:

 Който прави добро назад-намира добро напред.

 Който прави зло-от зло пати. 

 Трала-ла!Трала-Ла

 Двете масички/малката и голямата/ се завъртели в кръг и изведнъж се превърнали във внучка и баба,а на верандата изневиделица се появила и Голямата ракла-майката,която също била в човешки образ.И трите жени се прегърнали радостно,доволни,че магията,която тегнела над гората се развалила от направеното добро-да нахраниш гладни.Погледнали към прасенцата и видели трима снажни мъже,които ги поканили на танц.

 Всички се веселили и сприятелили.Помагали си в трудни моменти и се пазели взаимно от неприятели.