Урокът на Добри - Росен Русев

На нива тръгнал левент Добри.

Поръчал тихичко на мила си женица

да му омеси питка,
пиле да приготви,

на нива да ги донесе
и мъж си да нахрани.

А тя е младичка,
напета хубавелка

за работа, горката,
ама хич я няма.

До обяда си сладичко поспала,

не омесила погача,
нито пиле пекла,

а само брала си цветя в градинка
и едва- едва за малко с плетка.

Не казал нищо Добри,

цял ден без залък той
на нивата орал и сял..

На сутринта на столче сложил

чергата от пода

и същата заръка дал.

Денят от вчера се повторил,

а вечерта...

Откършил Добри суровицá

и на гърба на младата женица

чергата сега прострял.

Със суровицáта налага и реди:

- Кажи ми, черго,
не ли ти заръчах

питка с пиле да ми опечеш!

Къде остави си ушите,

та нищичко не свърши днес?

А женицата отдолу
пъшка и превива гръб,

зер черджицата дòйде тънка,
а Добри днес е лют… корав...

На сутринта още и не тръгнал

с ралото за дълбоката бразда,

ей идва булката засмяна

и пиле с питка носи,

завита в чистичка бохча.

-          Да си читав, мъжо,

да работиш,

а чергата недей наказва,
че много я боли.

Поуката от тази приказка е ясна:

На мързела не шетай,
просто работѝ!.