Тримата глупаци - Стефан Страшимиров

Веднъж сред горската дъбрава

изгубила се една крава.

Тръгнали тримата глупаци,

нарамили три празни каци.

Краварят ги попитал: „Где така?“

„Дирим кравата в  таз гора.“

„За какво са ви тези каци!

Ще отговорите ли, вий глупаци?“

„Е, кравата в тях да приберем,

от вълка ний да я отървем.“

После срещнал ги ловецът таен,

той останал от отговорите смаян.

Най-после в средата на гората

тримата видели кравата рогата.

„А, как ще я приберем в трите каци!“  –

запитали се тримата глупаци.

Вятърът, разгневен, простенал:

„Остена, остена!...“

„Да се върнем да попитаме моя Пена,

дека е скрила остена...“