Чухалчето - Надежда Илчева

Един бухал си имал малко бухалче. Между птиците имало много клюки.

            Един ден бухалчето излязло да се поразходи. То дочуло клюките между птиците. Баща му се прибрал и му казал една дочута от него клюка, а малкото бухалче само повтаряло:

            -Чух! Чух! Кажи някоя друга!

            Баща му му казал и то пак започнало да вика:

-Чух! Чух! Кажи някоя друга!

Бухалчето станало ученик, учителката в училището им казала нещо и то пак започнало да крещи:

-Чух! Чух! Кажи нещо друго!

Друг път, съучениците му казвали нещо, а то пак викало:

-Чух! Чух! Кажете друго!

Така бухалчето чувало всичко преди някой да му го съобщи. Всички започнали да му викат чухалче. То и до днес се казва така.