Кики и Коко - ПЕНИ ТОД

В нашия язовир се влива  река Габровница. Край устието и има блата - обрасли с тръстика и остра ракита…Тук е царството на Костя - костенурка. В блатото живеят още: дребната червена Бумка,

младият жабок -  Коко,

 добрата съветница - Жабо. Най- различни други жаби: едни по-възрастни, други по-млади. Много попови лъжички, а горе на върбата и

дървесничката - Кики.

                        Коко младият жабок, без нито един порок - остава в захлас, щом чуе  Кикиния глас. Веднъж доби смелост  той и спря на близкия  завой. Застана под старата върба и прошепна едва:

 

 –   Ква-ква Кики, излез!  Няма да ти се случи нищо лошо днес! Погледни изпод напуканата кора! Моля те, слез от тая върба…

                       

Галантният Жабок поизчака, поседя. Любопитството на Кики надделя и скокна бързо  тя - от голямата върба.

 

– Кики! - зарадва се той – този подарък е твой. Вземи това пухкаво, сребристо глухарче, искам да ми станеш другарче ! Такъв е обичаят при жабите нали,  трябва да се спазват традиции…Който сватба да стяга реши - с глухарче трябва да извести.

                                                                                                                                                                             

                        Кики бе изненадана приятно. върна се на  дървото обратно. Кимна любезно с глава и тогава - доволен, Коко се прибра у дома.

 

Решават да се женят те, но благословия кой ще им даде?!...Разбира се, старата жаба  добра, съветница на жабешкото  царство. Да!

           

– Ще се жените, напълно ви разбирам, но явно   не сте запознати. Има проблем.  Затова отидете,  Блатната Царица намерете! Разговаряйте с нея - тя е „близко” до Проблема!

 

С Блатната  Царица  Кики и Коко се срещат тогава:

                         

–  Е, какво става?

                       

– Ще се женим, искаме сватба!

                                   

– Сега точно не трябва! Знаете ли?  Скоро Чаплата ми заяви:

„Скъпа Царице, пръстенът ми някой присвои, от Вашето царство ще е нали? То се знае. Виновният нека си признае!”.

 

                        Коко се сепна :

 

– Това е клевета, знам това! Чаплата чу, че ще се женя, затова така е озлобена. Страхува се от отровни жаби  - от кокои, нали ?  И от най-малкото жабче дори. Безсилна е срещу нашата отрова, трябва ли за това да говоря? За пръстена е лъжа. Понякога учени опръстеняват птици, да... Има дата, номер - всяко пръстенче малко, но е трудно  да го  махне и то  - жаба. Жалко!

 

– Разбира се така е…А нали трябва и гости да има и то повече от стотина!...- усмихна се Блатната Царица.

 

Разделиха се Коко и Кики с Блатната Царица, минаха под моста и   при добрата съветница  Жабо  - отново,

            стигнаха много скоро:

                       

– Вие приятели знаете, гости ще трябва да каните. Пред тях Червената Чапла ,,мила” ще бъде без сила.

 

–  ,,Гости!” - усмихна се Коко – разбрах, но отново беда. Как ще известим, кога?!

 

–  Слушайте сегаq вървете! Бързо вий се приберете! Ти    Коко,     щом чуеш, че концерт започва, тръгни и бързо от върбата твоята

Кики вземи!

 

Докато Кики и Коко се прибират всеки у дома, Жабата   съветница се изправи на крака, обърна към залязващото Слънце големите си очи и започна да ручи:

 

 – Ква-ква-ква, ей сега - тук ще стане веселба.

 

      Вълшебни думи. Изненада! Небето потъмня! Светкавици! Гърми,

 буря, дъжд вали…Премина всичко това, а после - хиляди жабчета на брега…Вихрушка ги донесе, незнайно от къде, но явно за сватбата са те.

       Жабата Жабо, като диригент - даде знак за жабешки концерт.

 

        Коко макова кутийка пригоди, водна дантела в нея сложи.Китка - лютиче си закичи, отиде после при Кики - наметна я с дантелата - водната, зелената. Еха - а –а !.

По лунната пътека

 за венчавка, към Царица Костя поеха…

 

А Чаплата - грешката си осъзнала,  за лъжата пред царица Костя  си признала.

Тази Чапла - горката никой, никога не я е опръстенявал. Пръстен с дати не и е поставял, но искала и тя много, да бъде забелязана от учените скоро…

           

Може и на нея някой ден, пръстен да поставят - обозначен, но трябва да престане тя, да дебне невинните, незнайно защо - отровни жабки Кокои край  блатата.

           

Лунна светлина!

             Когато царството се събра, сватбата започна.

             

Жабешки концерт звучи!

 

Всичко живо в блатото  се весели !  

 

Може би и вие, сте слушали такъв концерт, ако до сега не сте, не е късно - нали ?! 

 

 

----------------------------------------------------