ТАРАНТЕЛА - Елена Богданова - Влайкова

 (музика към бърз народен неаполитански танц)

 

      Някой свирел тарантела. Паяк тарантула си плетял дантела. Една муха го чула. Четири чорапа си обула. С четири обувки леки литнала над горските пътеки и нали е лекокрила, бързо мрежата открила.

      Пред нея тя се приземила. заинтригувана, хоботчето с ръце изтрила. Искало ѝ се да си отреже мъ-ъ-ъничко парченце мрежа и да си ушие ръкавички за мъхестите си ръчички. Мно-о-ого кокетна била тази млада муха, ала с празна глава!

      И затова в мрежата сама се омотала! Заедно с паяка се залюляла. Както се люляла, изведнъж разбрала, че паякът с огромно шило полекичка към нея приближава. После бързо всичко се решило. Драскала и ритала с краката, мятала се в полусвяст горката! Накрая разбрала мухата, че съвсем без кръв остава. Скоро от-ма-ля-ла и умряла.

      Комарът свирел тарантела, паяк пак плетял дантела, а тя примамливо на слънцето блестяла. Щом една мушица я съзряла, веднага тя ума ѝ взела!

      А някой свирел тарантела, тъжна, тарантулска тарантела...