.Приказка - Росен Русев

Имало време, 

когато живели 

крал и кралица щастливо.

И щерка една 

мъничка още

и много красива.

Приказката почва така...

после орисници идват

и предсказват как ще заспи

от вретено убодена.

И както в приказката 

се говори, принцесата 

пораснала и станала мома.

Случайно в двореца 

открила хурката с вретено. 

Не знаела какво е, защо е,

повъртяла го в ръка 

и без да иска 

си пръста убола.

Нататък е ясно. 

Принцесата заспала 

и  маговете кралски 

с илачи и магии

не могли да я събудят.

Отчаяният крал вестители 

по кралството изпратил

с едничка вест:

Принцесата

който може да събуди, 

ще бъде негова невеста.

Но който не успее, 

брадвата ще чака 

главата му корава.

Глупаци бол. 

Глави търкаляли се доста.

Времето вървяло,

а принцесата си спяла още.

И както в приказка се случва, 

прекрасен принц

бял кон яхнал

пристигнал във двореца.

Навел се над принцесата

от красотата удивен

и без да иска на 

устните и нежни 

целувка сложил,

а принцесата отворила очи.

Тук е мястото да кажем:

за сватба и три нощи 

яли, 

пили,

а май че щастието вече 

са двамата открили.

 

Приказката почва така...

после орисници идват

и предсказват как ще заспи

от вретено убодена.

И както в приказката 

се говори, принцесата 

пораснала и станала мома.

Случайно в двореца 

открила хурката с вретено. 

Не знаела какво е, защо е,

повъртяла го в ръка 

и без да иска 

си пръста убола.

Нататък е ясно. 

Принцесата заспала 

и  маговете кралски 

с илачи и магии

не могли да я събудят.

Отчаяният крал вестители 

по кралството изпратил

с едничка вест:

Принцесата

който може да събуди, 

ще бъде негова невеста.

Но който не успее, 

брадвата ще чака 

главата му корава.

Глупаци бол. 

Глави търкаляли се доста.

Времето вървяло,

а принцесата си спяла още.

И както в приказка се случва, 

прекрасен принц

бял кон яхнал

пристигнал във двореца.

Навел се над принцесата

от красотата удивен

и без да иска на 

устните и нежни 

целувка сложил,

а принцесата отворила очи.

Тук е мястото да кажем:

за сватба и три нощи 

яли, 

пили,

а май че щастието вече 

са двамата открили.