Хитрата лисана - Златина Садразанова

 • Хубав улов днес направи Зайо Байо ,
  пир със много риба той ще прави. 
  Ала, хитрата Лисана, на мига реши да го 
  измами и със рибата да се нахрани. 
  За целта го тя изпрати на далеч в града,
  за лекарство уж -незнайно. 
  Бърза Зайо Байо за града, 
  тича през зелената гора.
  А, на среща му Мецана.
  --Зайо Байо , где така,бързо тичаш ти сега?
  --Бързам Бабо Мецо във града да ида и
  лекарство чуждоземно за Кума Лиса аз да диря.
  --Че, какво и е на Лисана?
  Тя спокойно дреме си пред хана.
  --Казва, болки имала големи и 
  храна не може да приеме..
  --Ех , Зайо Байо , хитрата Лисана пак те е подвела.
  На нея нищо няма и! Храната твоя тя е взела 
  и после дим да я няма..
  Брей, замисли се Зайо Байо ,стана тя каквато стана
  и хукна към хана..
  А, там нито храната, нито Лисана
  и от двете помен няма! Затюхка се Зайо Байо .
  Ето ,дотътри се и Баба Меца.
  --Зайо Байо , не кори се. а днес поука ти вземи си:
  На хитрата Лисана вяра ти да нямаш и от нея да се пазиш!