Птиците и Вълкът - Златина Садразанова

В дън гори тилилейски , 
живеел вълк -единак.
Той приятели си нямал
и сам бил си господар.
Но не щеш ли в тези гори далечни 
ято птици придошли.
Харесали си те места , за 
да свият своите гнезда.
Тука рожби да отгледат 
и на воля да живеят.
Но Вълкът нали е егоист.
не искал нищичко да дава..
Все ги гледал с поглед див.
Веднъж в дъждовна вечер,
Кумчо Вълчо през реката 
бързал да премине.
Но за зла беда, моста паднал
в дълбоката вода.
-Помощ, помощ...викал уплашено той.
ала кой , кой да го чуе..
Вятърът ехото разнесъл и до птиците дошло.
Вкупом впуснали се те
и Вълчо от дълбокото дере спасили.
-Ето Вълчо, виждаш ли нас --
"Сговорна дружина -планина повдига"
От тогава, птиците и Вълчо, 
заедно живеят
смело и задружно 
в дън горите Тилилейски..