Герои - Светлана Райкова

Две врабчета в надпревара

чуруликат на дувара.

И препират се до бой

кой е по-голям герой.

И улисани в кавгата

те не виждат котарака

как облизва си мустака!

 

Лекичко престъпва той

в сянката се притаява

сгушва се и се ослушва

и като стрела се спуща!

 

В миг пернатите момчета,

пъргави като козлета,

зърват лапите ужасни

със извити нокти страшни.

 

Скокват бързичко във миг

и надават боен вик.

Полетяват и се стрелват

устремно и страховито!

Човки впиват те геройски

във главата на котака.

 

Смаяният котарак

станал изведнъж за смях,

с празни лапи и стомах

скочи бързо от дувара

и се шмугна във хамбара.

 

Двете мънички врабчета

с човчици и със крачета

тъй наказаха котака

и избегнаха бедата.

 

И сега, но без кавги,

чуруликат призори,

как във битката неравна

победиха котарака

и почудиха махалата.