МИШЕ ЦАРСТВО - Рени Митева

     Щом се баба разприказва, гушвам Мечо в мойта пазва. И засвирва до крачето със цигулката щурчето. Врътне пъстрото вретенце, па подпре ръка с коленце – огънчето да разпали край дечицата заспали. Под навеищата* бели топлите челца допрели. В своя сън от шоколад вече вдигат цял палат. Пред палата конче дреме с тънко изковано стреме. Тихи думички шепти към вълшебните врати: „С мир сами се отворете! Отдръпнете се и двете, че юнак и кон стоят на снега след дълъг път! Зад морета три отвъдни тук дойдоха, за да сбъднат своята мечта – да нищят от дворцовите калчища. Слух повейна, че порасна тук принцесата прекрасна и юнакът ми напет се тъкми да стане зет. Чуло е това момченце с тънко рипсено* палтенце, че във този бял дворец със очи като синчец, с пелерина в златни връзки, към момците – с думи дръзки си живее сам-сама най-прекрасната мома.” Ала вече месец – два е в беда... И то каква?! В схватка с мишките грамадна в плен дворецът й попадна. Обявила е награда, на кому – какво се пада в бой със мишешкия цар, който влезе барабар с поданиците му миши, угоени от сладкиши и със мишите деца – нагризали сто зрънца. Всеки е добре дошъл сред дворцовия чакъл, стига да намери сила там, зад Мишкина могила да прогони вдън гори мишите му дъщери на мишоковия цар, изпогризал цял хамбар. Никой няма миг покой. Всъде щъкат! Боже, мой!!! От нашествието мише всеки стихче ще пропише... С капан, сабя, с топоришка* всякой стар мишок и мишка трябва да прогони той, за да стане пръв герой. А доволната принцеса (щом си прибере овеса) със покана годеникът ще проводи да повикат. Сватове ще му изпрати от честитите палати и към замъка изглежда ще върви една надежда... Момъкът нави ръкави и показа мишци здрави. Предизвика на дуел сиводрешкото дебел. Доста кратка среща беше: Мишешкият цар крещеше, че добрият момък дал им общ билет за остров с палми, гдето всеки втори миш го гощават с каракиш*; кой където е заспал, се събужда в кашкавал! Горе, там зад парапета мигат сините очета... На това прекрасно цвете ще държи ръцете – двете мишият завоевател – най-изкусен обожател с най-добрия вихрогон тук във целия район. Тоз погром предотврати. Всички мишки укроти и в свободния палат ще празнуват с шоколад. Пази орехова ракла сур кожух от вълна вакла*, нищени кенар-шевици*, две миля* и бръченици*... Във семейните оврази с момъка си ще нагази тя със квас* за вкусна пита, той – с водата й напита. Кончето със златно стреме край палата ще задреме до кобилка с грива звънка – скъпа расова издънка, ще процвилва и се белне гръб до гръбче – неразделни. Кончето с опашка сива, дето много му отива и кобилката от свила (Как се е разхубавила!). Със хайванчето* в звездите ще си преплетат юздите... Сватбата с безброй тръбачи в буенеца* ще прекрачи и в развръзката щастлива обредно сади коприва, за да пази всеки стрък този дом от миши гък! В страх да гине мишка с крак, стъпи ли в такъв топрак*! Булката блести в пендари*. Носи сватбените дари. Момъкът след нея влиза – горд с бродираната риза. Тя е с пафтите* от баба, дето ще й пазят хляба. Той е с гайтанли-елек*, да е пътят топъл, лек. Ръченици и хора пред сватбари поигра. От околните бърда целият народ гледа... А след празника в една странна малко тишина пак просвирва до крачето със цигулката щурчето. Клима баба и разказва на мечето в мойта пазва там – за мишия народ, тръгнал с пъстър параход към незнаен остров, дето е населен със мишлета и от сирене и плат построен е миши град.Съчките прошумоляха. Весел път им пожелаха. А снегът дебел навън тихо се прозя насън.

                                                           

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

навеища*-далечен спомен от отдавнашни преживявания

рипсен*-особена памучна тъкан на резки

топоришка*-държало на брадва

каракиш*-царевично брашно сварено с мляко

вакла*-охранена добре гледана овца

нищени кенар-шевици*-надлъжна ивица от коприна в домашното платно бродирана чрез изтегляне на нишки

мильо*-малка покривчица фино изплетена на една кука

бръченик*-широк надиплен сукман

квас*-вид мая за домашен кисел хляб

хайванче*-младо животно още не дало поколение

буенец*-буен обреден танц

топрак*-землище

пендари*-големи жълтици, които служат за огърле на женски накит

пафти*-украсени метални плочки за закачване на женски колан

гайтанли-елек*-обточен, украсен с гайтан