СЪВЪРШЕН ДИЗАЙН - Ваня Вълкова

Прегазената ми

                        Умора

Черна

Котка

Дума

на библиотекарката, горката

е

    паднала

    от 15-я етаж

Наистина

и тя е

невъзможно

жива

 

Машини за убиване – семейство котки

безшумни

умни

грациозни

претенциозни

и

бързи,

много бързи и безтегловно нежни

без случайни-мисли-грешки 

и

много-живи-много-нежни-красиво-съвършени

Машини за избягване-надбягване

със-себе си-и-с-часовете

Освен смъртта те нямат други близки

 

А черното е само сянка на тъгата

 

А ноктите на ежедневността:

уплаха-скука-дрямка-леност

са винаги по-остро-смътностни

 

Не бягай толкова далеч от себе си

Почакай!

Погледни ръцете си

изящни-не-уморни

красиви-и-без-страшно-чудотворни

нечовешки и човешки-не-роботно-механични

Създадени, напълно прагматично

а

не изчакали да станат

от перки на акула

бавно, постепенно

на човешки

 

Дизайнерът създал машини за убиване

е

същият създал и теб.

 

 

Май, 2017