МАЙЧИНА ОТМЯНА - Борислав Ганчев

Котенца трички

има Писана.

И са й всички

в разна премяна:

Шарко е шарен,

Белка е бяла,

Черньо – катранен.

Но остаряла

вече е мама.

Плаче горката,

силици няма.

Как ще се грижи

тя за децата?

Жално мяучи,

тъжна пред прага...

Ала дочу я

малката Блага,

взе я в ръчички –

тя ще помага!

Котенца трички

с мляко ще храни

и от злодеи

тя ще ги брани.

За да не плаче

мама Писана,

Блага ще бъде

нейна отмяна.